E-PARAFA reprezintă semnătura electronică calificată ce conține pe lângă datele de identificare ale deținătorului și datele care atestă calitatea profesională, respectiv de expert contabil sau contabil autorizat.